Hành lý xách tay
ADMIN     4262 lượt xem
   

DANH MỤC VẬT PHẨM NGUY HIỂM CẤM MANG THEO NGƯỜI, HÀNH LÝ XÁCH TAY LÊN TÀU BAY

(Ban hành theo Quyết định số 633/2016/QĐ-CHK ngày 27/04/2016 của Cục Hàng không Việt Nam)

 1. Vũ khí hoc dng cụ được thiết kế đ gây thương tích cho tính mng con người hoặc các vật gây nên s nhầm lẫn vũ khí:

a) Súng ngn, súng trưng, tiu liên, súng bn đn ghém, súng săn và các loi súng khác có tính năng, tác dng tương t;

b) Các b phận cấu to của súng, gm cả các loại ng ngm;

c) ng hơi các loi như súng ngắn, súng trường súng bn đạn bi, đn sơn, đn cao su;

d) Súng bn pháo sáng và ng hiu lnh;

đ) Súng t chế, súng phóng lao;

e) Súng cao su;

g) Súng la-de hoặc thiết b phát tia la-de;

h) Các vật dng, đ chơi giống vũ khí thật n ng, bom, mìn, lựu đn, đn, ngư lôi, thy lôi…;

i) Các loi dao găm, kiếm, ơm, giáo, mác, lưỡi lê, đao, mã tu, quả đm, quả chùy, cung, n, nỏ.

2. Các thiết b được thiết kế đ gây mê hoặc làm bất đng đi tưng:

a) Các thiết b gây sc, nhưng điện và dùi cui đin;

b) Súng dùng để gây mê hoặc giết động vt;

c) Các loại nh xt chất hóa hc, bình xịt khí dùng đ vô hiệu hóa hoc gây tê liệt như  bình xt hơi cay, bình xt dung dch a-xít, bình xt chống côn trùng, bình xịt khí gây chảy nước mt.

3. Các vt sắc, nhn thể s dụng được đ gây thương tích nghiêm trng:

a) Các vật được chế tạo để băm, chặt, chẻ như rìu, dao phay …;

b) Đc, rìu, cuc chim dùng phá đá, p băng;

c) Dao lam, dao rc giy;

d) Các loại dao lưỡi dài trên 06 cm (không bao gm cán dao);

đ) Kéo có lưi dài trên 06 cm tính t trc ca kéo;

e) Các dng c, thiết b tp luyện võ thut mũi nhọn và/hoặc cạnh sc.

4. Các dụng cụ lao đng có th s dng được đ gây thương tích nghiêm

trng hoặc đe do đến an toàn ca tàu bay:

a) Xà beng; cuc, thung, xng, mai, lim;

b) Khoan và mũi khoan, bao gồm cả khoan bng tay;

c) Các loi dụng cụ có i dài trên 06 cm cán khả năng s dụng làm vũ knhư tuc-nơ-vít, tràng, đc ;

d) Các loại búa, cờ-lê, m lết, kìm có chiu dài trên 10 cm;

đ) Các loại cưa, i cưa bao gm cả cưa bng tay;

e) Đèn khò;

g) Dng c bắn vít, bắn đinh.

5. Các đ vật, dng cụ có th s dụng được đ gây thương ch nghiêm trng khi tn công:

a) Gậy th thao như gy đánh bóng chày, gậy đánh gôn, gy chơi khúc côn

cầu, gy chơi bi-a, gy trưt tuyết ;

b) Các loại dùi cui như dùi cui cao su, dùi cui kim loại, dùi cui g;

c) Dngg cụ, thiết b tập luyện võ thut;

d) Chân đế máy ảnh, camera, gy, cán ô có đu nhn bt kim loi có chiu dài t 30 cm trở lên.

6. Chất n, cht cháy và thiết b có th s dng được đ gây thương tích nghiêm trọng hoặc đe doan toàn ca tàu bay:

a) Các loi đn;

b) Kíp n, dây cháy chm;

c) Các vật mô phng giống mt vt nổ;

d) Mìn, lu đạn, thiết bị n quân dụng kc;

đ) Các loại pháo như pháo nổ, pháo hoa, pháo bông, pháo sáng, pháo hiu thuc pháo;

e) Đạn khói, qu to khói;

g) Các loại thuc n, thuc súng;

h) ng, du, bình cha nhiên liu np cho bật la, diêm qut đâu ng cháy, thiết b có cha ôxy lng;

i) Đ uống có nng đ cn trên 70%.

 


Chia sẻ bài viết này
   
Copyright @ 2020 Noibai International Airport. All Rights Reserved.
Lên đầu trang