Vật phẩm nguy hiểm được phép mang theo chuyến bay
ADMIN     3827 lượt xem
   

DANH MỤC VẬT PHẨM LÀ HÀNG NGUY HIỂM ĐƯỢC PHÉP MANG THEO NGƯỜI, HÀNH LÝ LÊN TÀU BAY
(Ban hành theo Quyết định số 633/2016/QĐ-CHKVN ngày 27/4/2016 của Cục Hàng không Việt Nam) 

 
Chia sẻ bài viết này
   
Copyright @ 2020 Noibai International Airport. All Rights Reserved.
Lên đầu trang