Vật phẩm nguy hiểm được phép mang theo chuyến bay
ADMIN     1847 lượt xem
   

DANH MỤC VẬT PHẨM LÀ HÀNG NGUY HIỂM ĐƯỢC PHÉP MANG THEO NGƯỜI, HÀNH LÝ LÊN TÀU BAY
(Ban hành theo Quyết định số 633/2016/QĐ-CHKVN ngày 27/4/2016 của Cục Hàng không Việt Nam) 

 
Chia sẻ bài viết này
   
Lên đầu trang