• TÌM KIẾM
Kế hoạch/Dự kiến Từ Hãng Chuyến bay Nhà ga Trạng thái
00:10 / 00:11 HO CHI MINH VN224 T1 Arrived
00:45 / 00:30 HO CHI MINH QH280 T1 Arrived
00:45 / 00:53 INCHEON OZ953 T2 Arrived
01:00 / 01:20 SHENZHEN ZH9087 T2 Arrived
01:10 / 01:08 HO CHI MINH QH276 T1 Arrived
01:30 / 01:25 INCHEON KE9575 T2 Arrived
01:30 / 01:32 HO CHI MINH QH292 T1 Arrived
01:50 / 00:09 HO CHI MINH VJ164 T1 Arrived
02:05 / 01:14 HO CHI MINH VJ162 T1 Arrived
02:10 / 02:00 KOLKATA, INDIA 6E1378 T2 Arrived
02:45 / 02:57 INCHEON KE361 T2 Arrived
02:55 / 03:30 INCHEON 7C9205 T2 Arrived
04:35 / 04:31 INCHEON OZ389 T2 Arrived
04:45 / 04:56 DELHI, INDIA VJ972 T2 Arrived
06:30 / 05:09 AHMEDABAD, INDIA VJ1926 T2 Arrived
06:35 / 06:08 MELBOURNE QR8985 T2 Arrived
06:50 / 06:58 PARIS VN18 T2 Arrived
07:15 / 07:02 HO CHI MINH VN204 T1 Arrived
07:35 / 07:32 HO CHI MINH VJ198 T1 Arrived
07:50 / 08:04 MANILA 5J744 T2 Arrived
08:00 / 07:56 HO CHI MINH QH202 T1 Arrived
08:10 / 08:03 DA NANG VN186 T1 Arrived
08:10 / 08:12 HO CHI MINH VJ120 T1 Arrived
08:15 / 08:08 HO CHI MINH VN206 T1 Arrived
08:25 / 08:18 KUALA LUMPUR AK516 T2 Arrived
08:30 / 08:55 DON MUANG FD642 T2 Arrived
08:40 / 08:58 FRANKFURT, GERMANY VN36 T2 Arrived
08:50 / 08:41 BANGKOK 8K524 T2 Arrived
08:50 / 08:48 HO CHI MINH BL6006 T1 Arrived
09:05 / 08:59 HUE VJ564 T1 Arrived
09:05 / 09:01 DA NANG QH102 T1 Arrived
09:10 / 09:08 HO CHI MINH VJ122 T1 Arrived
09:15 / 09:16 HO CHI MINH VN240 T1 Arrived
09:30 / 09:24 INCHEON VJ963 T2 Arrived
09:30 / 09:43 HO CHI MINH QH204 T1 Arrived
09:35 / 09:38 BANGKOK WE560 T2 Arrived
09:35 / 09:55 HO CHI MINH BL6030 T1 Arrived
09:40 / 09:45 DA NANG VJ506 T1 Arrived
09:45 / 10:13 HONG KONG CX741 T2 Arrived
09:50 / 09:39 DA NANG VN158 T1 Arrived
09:50 / 09:49 DA LAT VJ404 T1 Arrived
09:55 / 09:52 VINH VN1716 T1 Arrived
09:55 / 09:55 DA LAT VJ402 T1 Arrived
10:00 / 09:30 QUI NHON VJ430 T1 Arrived
10:00 / 09:59 PHU QUOC VJ450 T1 Arrived
10:10 / 10:13 CON DAO QH1038 T1 Arrived
10:10 / 10:15 PLEIKU VN1614 T1 Arrived
10:10 / 10:39 TAIPEI JX715 T2 Arrived
10:15 / 10:02 HO CHI MINH VN208 T1 Arrived
10:20 / 10:22 B. MA THUOT VJ492 T1 Arrived
10:30 / 10:25 BUSAN VJ981 T2 Arrived
10:30 / 10:27 HUE QH1204 T1 Arrived
10:35 / 10:53 TAIPEI CI791 T2 Arrived
10:55 / 11:07 HO CHI MINH VJ126 T1 Arrived
10:55 / 11:18 INCHEON KE441 T2 Arrived
11:05 / 10:54 TUY HOA QH1262 T1 Arrived
11:05 / 11:31 TAIPEI BR397 T2 Arrived
11:15 / 11:15 DA NANG VU638 T1 Arrived
11:20 / 11:13 HO CHI MINH VN244 T1 Arrived
11:20 / 11:19 CAM RANH QH1414 T1 Arrived
11:20 / 11:25 MUMBAI, INDIA VJ910 T2 Arrived
11:25 / 11:58 SINGAPORE SQ192 T2 Arrived
11:30 / 11:00 QUI NHON VN1622 T1 Arrived
11:35 / 11:37 DA NANG VN166 T1 Arrived
11:40 / 11:02 PLEIKU VJ422 T1 Arrived
11:45 / 11:36 CAM RANH VN1552 T1 Arrived
11:45 / 11:40 DA NANG QH104 T1 Arrived
11:55 / 11:52 HO CHI MINH VJ128 T1 Arrived
12:10 / 12:03 KUALA LUMPUR MH752 T2 Arrived
12:10 / 12:10 DA LAT QH1422 T1 Arrived
12:15 / 12:08 HO CHI MINH VN210 T1 Arrived
12:15 / 12:51 DA NANG VJ508 T1 Arrived
12:15 / 12:59 RACH GIA QH1672 T1 Arrived
12:20 / 12:29 DA NANG QH112 T1 Arrived
12:20 / 13:18 OSAKA VJ939 T2 Arrived
12:25 / 12:31 CAN THO VN1200 T1 Arrived
12:25 / 12:45 HO CHI MINH VJ124 T1 Arrived
12:30 / 12:38 INCHEON VN417 T2 Arrived
12:35 / 12:22 PHU QUOC VN1234 T1 Arrived
12:45 / 12:42 DA LAT VN1572 T1 Arrived
12:45 / 12:50 CON DAO QH1036 T1 Arrived
12:50 / 12:47 HO CHI MINH QH224 T1 Arrived
12:50 / 13:05 HO CHI MINH BL6010 T1 Arrived
12:50 / 13:10 NAGOYA VJ921 T2 Arrived
12:55 / 12:54 PHU QUOC QH1622 T1 Arrived
12:55 / 13:02 DA NANG VN162 T1 Arrived
13:00 / 13:37 QUI NHON QH1212 T1 Arrived
13:05 / 14:06 NARITA VJ933 T2 Arrived
13:10 / 13:26 HO CHI MINH VJ132 T1 Arrived
13:10 / 13:30 BUSAN VN427 T2 Arrived
13:15 / 12:35 DUBAI, U. A. EMIRATES EK394 T2 Arrived
13:15 / 13:10 HO CHI MINH VN246 T1 Arrived
13:30 / 13:51 NAGOYA VN347 T2 Arrived
13:35 / 14:04 INCHEON VJ961 T2 Arrived
13:35 / 14:16 PHU QUOC VJ452 T1 Arrived
13:40 / 13:47 OSAKA VN331 T2 Arrived
13:45 / 12:41 DOHA, QATAR QR976 T2 Arrived
13:45 / 13:34 DA NANG QH114 T1 Arrived
13:55 / 13:42 BANGKOK VN610 T2 Arrived
13:55 / 13:50 DA NANG VJ512 T1 Arrived
14:00 / 14:20 NARITA VN311 T2 Arrived
14:10 / 14:12 TAIPEI VJ941 T2 Arrived
14:15 / 14:07 HO CHI MINH VN212 T1 Arrived
14:15 / 14:43 INCHEON QH451 T2 Arrived
14:20 / 14:20 CON DAO QH1034 T1 Arrived
14:20 / 14:24 DA NANG VN184 T1 Arrived
14:35 / 14:46 CAM RANH QH1418 T1 Arrived
14:40 / 14:29 CAM RANH VN1556 T1 Arrived
14:40 / 14:51 HO CHI MINH VJ134 T1 Arrived
14:45 / 14:39 PHU QUOC VN1232 T1 Arrived
14:45 / 15:03 INCHEON 5Y8641 T2 Arrived
14:45 / 15:08 GUANGZHOU CZ8315 T2 Arrived
14:50 / 14:37 CHIANG MAI, THAILAND FD870 T2 Arrived
14:55 / 15:24 DA NANG VJ516 T1 Arrived
15:00 / 14:51 NARITA QH413 T2 Arrived
15:00 / 14:55 BLYTHEVILLE, ARKANSAS, USA CHVDA1523 T2 Arrived
15:00 / 15:10 KUALA LUMPUR AK512 T2 Arrived
15:00 / 15:11 HO CHI MINH QH242 T1 Arrived
15:00 / 15:17 PHU QUOC VJ456 T1 Arrived
15:10 / 15:25 HUE VN1542 T1 Arrived
15:15 / 15:14 HO CHI MINH VN248 T1 Arrived
15:15 / 15:37 PHU QUOC VJ454 T1 Arrived
15:20 / 15:00 ISTANBUL TK164 T2 Arrived
15:20 / 15:56 CAN THO VJ464 T1 Arrived
15:30 / 15:32 HO CHI MINH VJ136 T1 Arrived
15:30 / 15:32 VIENTIANE QV311 T2 Arrived
15:40 / 15:25 SINGAPORE VN660 T2 Arrived
15:45 / 15:43 HO CHI MINH BL6012 T1 Arrived
15:45 / 16:00 DA NANG VN174 T1
15:45 / 16:09 CAM RANH VJ774 T1
15:50 / 15:55 BANGKOK VJ902 T2 Arrived
16:00 / 15:49 TAIPEI CI6885 T2 Arrived
16:00 / 16:00 DIEN BIEN QH1691 T1
16:00 / 16:02 HUE VJ566 T1
16:05 / 15:38 DA LAT VN1574 T1 Arrived
16:05 / 16:05 CAN THO VN1202 T1
16:15 / 16:19 HO CHI MINH VN214 T1
16:25 / 16:30 BANGKOK BL6822 T2
16:30 / 16:33 HO CHI MINH QH254 T1
16:35 / 16:46 HO CHI MINH BL6014 T1
16:40 / 16:45 QUI NHON VJ434 T1
16:40 / 17:37 DA NANG VN168 T1
16:45 / 16:45 HA LONG HAI602 T1
16:45 / 17:01 DA NANG VJ520 T1
16:50 / 16:50 TAIPEI BR385 T2
16:50 / 16:51 TAIPEI CI793 T2
16:50 / 17:00 DA NANG VN188 T1
16:55 / 16:56 BANGKOK VU136 T2
17:10 / 16:52 SIEM REAP K6852 T2
17:10 / 17:01 QUI NHON QH1214 T1
17:10 / 17:02 HO CHI MINH VJ138 T1
17:15 / 17:15 DA LAT VJ406 T1
17:15 / 17:15 CAM RANH VJ772 T1
17:15 / 17:15 CHU LAI VN1640 T1
17:15 / 17:21 HO CHI MINH VN250 T1
17:30 / 17:18 QUI NHON VN1624 T1
17:35 / 17:35 CAM RANH QH1416 T1
17:35 / 17:35 SINGAPORE SQ194 T2
17:45 / 17:45 HO CHI MINH VN252 T1
17:45 / 17:45 HONG KONG VN593 T2
17:50 / 17:50 TUY HOA VN1650 T1
17:50 / 17:50 CAM RANH VN1562 T1
17:55 / 17:55 DOHA, QATAR QR8952 T2
17:55 / 17:55 BANGKOK VN614 T2
18:05 / 18:05 PHU QUOC VN1238 T1
18:20 / 18:20 BANGKOK QH324 T2
18:20 / 18:20 MUSCAT, OMAN CV7956 T2
18:30 / 18:30 SHANGHAI VN531 T2
18:30 / 18:30 LUANG PRABANG QV313 T2
18:35 / 18:35 PHNOM PENH K6850 T2
18:40 / 18:40 HO CHI MINH VJ144 T1
18:40 / 18:40 BEIJING VN513 T2
18:45 / 18:45 PHU QUOC QH1624 T1
18:45 / 18:45 DA NANG VN172 T1
18:45 / 18:45 HO CHI MINH VN216 T1
18:50 / 18:50 CAN THO VJ468 T1
18:55 / 18:55 CON DAO QH1032 T1
19:00 / 19:00 DA LAT QH1424 T1
19:10 / 19:10 TAIPEI QH511 T2
19:10 / 19:10 DA NANG QH144 T1
19:15 / 19:15 HO CHI MINH VN254 T1
19:20 / 19:20 SINGAPORE VJ916 T2
19:20 / 19:20 HO CHI MINH QH240 T1
19:30 / 19:30 VINH VN1718 T1
19:30 / 19:30 TAIPEI VN579 T2
19:35 / 19:35 PLEIKU QH1602 T1
19:40 / 19:40 BANGKOK WE564 T2
19:45 / 19:45 HO CHI MINH VN264 T1
19:50 / 19:50 HO CHI MINH VJ140 T1
19:50 / 19:50 SIEM REAP VN836 T2
19:55 / 19:55 HO CHI MINH VU780 T1
19:55 / 19:55 HANEDA/TOKYO VN385 T2
20:05 / 20:05 HO CHI MINH VJ148 T1
20:05 / 20:05 NARITA VJ935 T2
20:05 / 20:05 DONG HOI QH1242 T1
20:10 / 20:10 HO CHI MINH VJ150 T1
20:10 / 20:10 HUE VN1544 T1
20:15 / 20:15 HO CHI MINH VN218 T1
20:15 / 20:15 DELHI, INDIA CHSEJ7262 T2
20:20 / 20:20 DON MUANG FD644 T2
20:25 / 20:25 HO CHI MINH BL6018 T1
20:25 / 20:25 PLEIKU VJ426 T1
20:25 / 20:25 BANGKOK VJ904 T2
20:25 / 20:25 PHU QUOC VJ498 T1
20:25 / 20:25 PHU QUOC QH1626 T1
20:30 / 20:30 INCHEON VN415 T2
20:35 / 20:35 DA NANG BL6094 T1
20:35 / 20:35 CAM RANH VJ778 T1
20:35 / 20:35 DA LAT VN1576 T1
20:40 / 20:40 HO CHI MINH VJ152 T1
20:45 / 20:45 HO CHI MINH QH244 T1
20:45 / 20:45 DA NANG VN170 T1
20:50 / 20:50 CAM RANH VJ782 T1
20:55 / 20:55 TAIPEI VJ943 T2
21:00 / 21:00 CAN THO QH1436 T1
21:00 / 21:00 HONG KONG RH317 T2
21:00 / 21:00 RANGOON CHPRX805 T2
21:05 / 21:05 DONG HOI VN1590 T1
21:10 / 21:10 DA NANG QH146 T1
21:10 / 21:10 BANGKOK VN618 T2
21:15 / 21:15 HO CHI MINH VN258 T1
21:30 / 21:30 HONG KONG ET3729 T2
21:30 / 21:30 VIENTIANE VN920 T2
21:35 / 21:35 CAM RANH VN1564 T1
21:40 / 21:40 DA NANG VU658 T1
21:40 / 21:40 CAN THO VN1206 T1
21:45 / 21:45 KAOHSIUNG VJ947 T2
21:45 / 21:45 DENPASAR BALI, INDONESIA VJ998 T2
21:45 / 21:45 HUE QH1202 T1
21:45 / 21:45 MACAU NX898 T2
21:50 / 21:50 HO CHI MINH VJ154 T1
21:50 / 21:50 HO CHI MINH VJ156 T1
21:50 / 21:50 NARITA JL751 T2
21:50 / 21:50 INCHEON KE455 T2
21:55 / 21:55 B. MA THUOT VJ494 T1
22:00 / 22:00 CHING CHUANKANG VJ949 T2
22:00 / 22:00 INCHEON OZ733 T2
22:05 / 22:05 KUALA LUMPUR VN680 T2
22:10 / 22:10 DA NANG VJ524 T1
22:15 / 22:15 NARITA NH897 T2
22:15 / 22:15 HO CHI MINH VN220 T1
22:20 / 22:20 HO CHI MINH VJ158 T1
22:25 / 22:25 DA NANG VN178 T1
22:40 / 22:40 PHU QUOC QH1628 T1
22:50 / 22:50 HO CHI MINH QH278 T1
22:55 / 22:55 B. MA THUOT VN1602 T1
23:00 / 23:00 TAIPEI QH513 T2
23:10 / 23:10 CAN THO QH1432 T1
23:15 / 23:15 HO CHI MINH VN260 T1
23:15 / 23:15 GUANGZHOU CZ371 T2
23:20 / 23:20 DA NANG VN156 T1
23:25 / 23:25 HO CHI MINH QH284 T1
23:35 / 23:35 DA LAT VJ408 T1
23:45 / 23:45 HO CHI MINH BL6020 T1
23:45 / 23:45 B. MA THUOT QH1404 T1
Copyright @ 2020 Noibai International Airport. All Rights Reserved.
Lên đầu trang