• TÌM KIẾM
Kế hoạch/Dự kiến Từ Hãng Chuyến bay Nhà ga Trạng thái
00:00 / 00:00 INCHEON CHMLT3034 T2 Arrived
00:05 / 00:13 DA NANG VJ518.. T1 Arrived
00:05 / 00:25 HO CHI MINH VJ160. T1 Arrived
00:10 / 00:08 NARITA NH8447 T2 Arrived
00:10 / 00:35 HO CHI MINH VN224 T1 Arrived
00:25 / 00:16 DA NANG VN192Z T1 Arrived
00:25 / 00:23 HO CHI MINH VN7268 T1 Arrived
00:35 / 00:28 DA NANG VN194Z T1 Arrived
01:10 / 01:22 HO CHI MINH VN218. T1 Arrived
01:15 / 01:15 HO CHI MINH QH292 T1 Arrived
01:20 / 01:18 GUANGZHOU CZ5023 T2 Arrived
01:40 / 01:40 HO CHI MINH VJ162.. T1 Arrived
01:45 / 01:51 HO CHI MINH VJ172.. T1 Arrived
01:55 / 01:55 INCHEON KE361 T2 Arrived
02:05 / 02:09 HO CHI MINH VJ164.. T1 Arrived
02:15 / 02:22 INCHEON OZ9531 T2 Arrived
02:35 / 02:35 DUBAI WORLD CENTER CV7525 T2 Arrived
02:45 / 02:45 ABU DHABI, U. A. EMIRATES EY971 T2 Arrived
03:05 / 03:05 ISTANBUL CHKZU6794 T2 Arrived
03:15 / 03:09 BANGKOK CHMYU3304 T2 Arrived
04:05 / 03:50 INCHEON KJ511 T2 Arrived
04:20 / 04:20 SHENZHEN CHCSS7337 T2 Arrived
04:45 / 04:45 DOHA, QATAR QR8954 T2 Arrived
05:00 / 05:00 INCHEON OZ951 T2 Arrived
05:55 / 05:12 GUANGZHOU VN5549 T2 Arrived
06:15 / 06:15 DOHA, QATAR QR8900 T2 Arrived
06:25 / 06:42 FRANKFURT, GERMANY VN36 T2 Arrived
06:25 / 07:55 GUANGZHOU VN5529 T2 Arrived
07:10 / 06:53 HO CHI MINH VN204 T1 Arrived
07:15 / 07:15 HO CHI MINH VJ166 T1 Arrived
07:25 / 06:55 SHANGHAI CHDKH1661 T2 Arrived
07:35 / 07:22 HO CHI MINH VJ168 T1 Arrived
07:45 / 07:45 ISTANBUL TK6072 T2 Arrived
07:55 / 07:48 HO CHI MINH QH202 T1 Arrived
08:05 / 07:52 DA NANG VJ542 T1 Arrived
08:10 / 07:46 HO CHI MINH VN206 T1 Arrived
08:15 / 08:16 HO CHI MINH VJ120 T1 Arrived
08:20 / 08:06 CAN THO VJ462 T1 Arrived
08:20 / 08:21 CAM RANH VJ788 T1 Arrived
08:35 / 08:26 DA NANG VN186 T1 Arrived
08:40 / 08:43 HO CHI MINH VJ130 T1 Arrived
08:45 / 08:35 BANGKOK 8K524 T2 Arrived
08:45 / 08:44 HO CHI MINH BL6000 T1 Arrived
09:05 / 08:53 DA NANG VJ504 T1 Arrived
09:10 / 08:58 HO CHI MINH VN240 T1 Arrived
09:10 / 08:59 HO CHI MINH VJ122 T1 Arrived
09:25 / 09:37 HO CHI MINH VU752 T1 Arrived
09:30 / 09:47 HO CHI MINH QH204 T1
09:30 / 09:49 CAM RANH VJ772 T1
09:35 / 09:21 CON DAO QH1932 T1 Arrived
09:35 / 09:34 BANGKOK TG560 T2 Arrived
09:35 / 09:35 BANGKOK WE560 T2 Arrived
09:40 / 09:40 NANNING, P. R. CHINA CHCTJ3803 T2 Arrived
09:40 / 09:40 HO CHI MINH CHVNA299 T1 Arrived
09:40 / 09:41 HO CHI MINH BL6018 T1 Arrived
09:40 / 09:44 HO CHI MINH VN242 T1
09:45 / 09:46 DA NANG BL6078 T1
09:50 / 09:48 DA NANG VN152 T1
10:05 / 09:52 QUI NHON VJ432 T1
10:10 / 10:00 VINH VN1714 T1
10:10 / 10:01 HO CHI MINH VN208 T1
10:15 / 10:52 B. MA THUOT VJ492 T1
10:20 / 10:17 DA LAT VJ404 T1
10:25 / 09:58 HUE VN1542 T1
10:25 / 10:05 PHU QUOC VJ440 T1
10:25 / 10:16 CON DAO QH1038 T1
10:30 / 10:11 CHU LAI VN1640 T1
10:35 / 10:27 TAIPEI CI791 T2
10:40 / 10:25 HO CHI MINH VJ174 T1
10:40 / 10:29 PLEIKU VJ422 T1
10:45 / 10:32 QUI NHON VN1620 T1
10:50 / 10:26 CAM RANH VN1550 T1
10:50 / 10:50 DA NANG VN162 T1
10:55 / 10:11 HO CHI MINH BL6012 T1
11:00 / 10:36 B. MA THUOT VN1602 T1
11:00 / 11:00 BARNAUL, RUSSIAN FEDERATION CHVDA6250 T2
11:05 / 10:55 TAIPEI BR397 T2
11:05 / 10:59 CAM RANH QH1414 T1
11:10 / 11:03 HO CHI MINH VN244 T1
11:15 / 11:15 DA NANG VJ506 T1
11:20 / 11:20 HO CHI MINH VJ124 T1
11:25 / 11:25 DA LAT VJ414 T1
11:25 / 11:25 QUI NHON VU202 T1
11:25 / 11:25 SINGAPORE SQ192 T2
11:35 / 11:35 DELHI, INDIA CHSEJ7262 T2
11:40 / 11:09 PHU QUOC VN1226 T1
11:40 / 11:40 DA NANG QH104 T1
11:40 / 11:40 DA LAT VN1582 T1
11:55 / 11:55 CAM RANH VJ774 T1
11:55 / 11:55 PHU QUOC QH1622 T1
12:00 / 11:47 FRANKFURT, GERMANY QH74 T2
12:00 / 12:00 PHU QUOC VJ456 T1
12:00 / 12:00 TAIPEI CI6885 T2
12:05 / 12:05 DA LAT QH1422 T1
12:05 / 12:05 SHENZHEN CZ8023 T2
12:10 / 12:10 HO CHI MINH BL6002 T1
12:10 / 12:15 KUALA LUMPUR MH752 T2
12:15 / 12:15 HO CHI MINH VN210 T1
12:20 / 11:58 OSAKA VJ939 T2
12:20 / 12:20 DA NANG VN164 T1
12:25 / 12:25 HO CHI MINH VJ126 T1
12:30 / 12:20 SINGAPORE TR300 T2
12:30 / 12:30 CAN THO VN1200 T1
12:35 / 12:35 DA LAT VN1572 T1
12:40 / 12:15 INCHEON VN417 T2
12:45 / 12:45 HO CHI MINH QH224 T1
13:05 / 13:05 HO CHI MINH VJ128 T1
13:05 / 13:05 HO CHI MINH VJ132 T1
13:05 / 13:05 CON DAO QH1036 T1
13:05 / 13:05 DIEN BIEN 0V8203 T1
13:10 / 13:10 HUE VJ568 T1
13:10 / 13:10 HO CHI MINH VN246 T1
13:15 / 13:15 QUI NHON QH1212 T1
13:15 / 13:15 DUBAI, U. A. EMIRATES EK394 T2
13:20 / 13:20 PHU QUOC VN1230 T1
13:25 / 14:19 NARITA VJ933 T2
13:35 / 13:36 INCHEON VJ961 T2
13:40 / 13:21 NAGOYA VN347 T2
13:45 / 13:45 SHANGHAI MU7333 T2
13:50 / 13:50 SHENZHEN CHHLF9803 T2
13:55 / 13:55 DA NANG VN154 T1
13:55 / 13:55 CAM RANH VN1552 T1
14:00 / 13:26 NARITA VN311 T2
14:05 / 14:05 DOHA, QATAR QR976 T2
14:10 / 14:10 HO CHI MINH VN212 T1
14:20 / 14:20 CON DAO QH1034 T1
14:30 / 14:30 HO CHI MINH VJ134 T1
14:30 / 14:30 BANGKOK VN614 T2
14:35 / 14:35 DA NANG VJ524 T1
14:45 / 14:45 PHU QUOC VJ1446 T1
14:50 / 14:50 HO CHI MINH BL6004 T1
14:50 / 14:50 CAM RANH QH1418 T1
14:55 / 14:55 DA NANG BL6076 T1
15:00 / 15:00 KUALA LUMPUR AK512 T2
15:05 / 15:05 HUE VN1544 T1
15:10 / 15:10 QUI NHON VN1622 T1
15:10 / 15:10 HO CHI MINH VN248 T1
15:15 / 15:15 DA NANG BL6080 T1
15:15 / 15:15 DA NANG VN168 T1
15:20 / 15:20 TUY HOA VJ448 T1
15:25 / 15:25 PHU QUOC VJ452 T1
15:25 / 15:25 CAN THO VJ464 T1
15:35 / 15:35 HO CHI MINH VJ140 T1
15:35 / 15:35 CAM RANH VN1556 T1
15:50 / 15:50 DIEN BIEN QH1691 T1
15:50 / 15:50 DA NANG VU638 T1
15:55 / 15:55 TUY HOA VN1650 T1
16:05 / 16:05 PLEIKU VN1612 T1
16:10 / 16:10 HO CHI MINH VN214 T1
16:15 / 16:15 DONG HOI VN1590 T1
16:20 / 16:20 CAN THO VN1202 T1
16:25 / 16:25 PHU QUOC VN1232 T1
16:30 / 16:30 PHU QUOC VJ454 T1
16:30 / 16:30 DA NANG VN172 T1
16:35 / 16:35 DIEN BIEN 0V8205 T1
16:40 / 16:40 TAIPEI QH511 T2
16:45 / 16:45 HO CHI MINH VJ144 T1
16:45 / 16:45 QUI NHON VJ434 T1
16:45 / 16:45 SINGAPORE QH0302 T2
16:50 / 16:50 TAIPEI BR385 T2
16:50 / 16:50 TAIPEI CI793 T2
16:50 / 16:50 TAIPEI CI2791 T2
16:55 / 16:55 DA NANG VJ502 T1
16:55 / 16:55 BANGKOK VJ902 T2
16:55 / 16:55 PLEIKU QH1602 T1
17:00 / 17:00 QUI NHON QH1214 T1
17:00 / 17:00 DA LAT VN1574 T1
17:10 / 17:10 CAM RANH QH1416 T1
17:10 / 17:10 HO CHI MINH VN250 T1
17:15 / 17:15 CAM RANH VJ780 T1
17:20 / 17:20 PHU QUOC VJ1464 T1
17:25 / 17:25 SINGAPORE VJ916 T2
17:30 / 17:30 YANTAI, P. R. CHINA GI4223 T2
17:30 / 17:30 QUI NHON VN1624 T1
17:30 / 17:30 PHU QUOC VN1228 T1
17:35 / 17:35 SINGAPORE SQ194 T2
17:40 / 17:40 HO CHI MINH BL6006 T1
17:40 / 17:40 HO CHI MINH VN252 T1
17:45 / 17:45 HO CHI MINH VJ138 T1
18:05 / 18:05 DA LAT VJ402 T1
18:05 / 18:05 DA NANG VJ522 T1
18:10 / 18:10 PHU QUOC VJ458 T1
18:10 / 18:10 HO CHI MINH VN216 T1
18:15 / 18:15 HO CHI MINH QH240 T1
18:25 / 18:25 HO CHI MINH VJ148 T1
18:25 / 18:25 DA NANG VN190 T1
18:35 / 18:35 NANKING/NANJING, P. R. CHINA VN5729 T2
18:40 / 18:40 DA NANG CHVNA999 T1
18:45 / 18:45 DA NANG VN166 T1
18:50 / 18:50 PHU QUOC VJ1450 T1
18:50 / 18:50 CAM RANH VJ786 T1
18:55 / 18:55 HONG KONG CX743 T2
19:00 / 19:00 PHU QUOC QH1624 T1
19:00 / 19:00 QUI NHON QH1216 T1
19:05 / 19:05 CON DAO QH1032 T1
19:05 / 19:05 DA NANG VN176 T1
19:10 / 19:10 HO CHI MINH VJ146 T1
19:10 / 19:10 HO CHI MINH VN254 T1
19:15 / 19:15 DA LAT VN1576 T1
19:20 / 19:20 CHU LAI VJ416 T1
19:20 / 19:20 DA NANG BL6082 T1
19:30 / 19:30 CAM RANH VN7910 T1
19:35 / 19:35 KUALA LUMPUR VN680 T2
19:40 / 19:40 HONG KONG ET3729 T2
19:40 / 19:40 VINH VN1718 T1
19:40 / 19:40 BANGKOK WE564 T2
19:45 / 19:45 GUANGZHOU CZ8315 T2
19:50 / 19:50 B. MA THUOT QH1404 T1
19:55 / 19:55 HO CHI MINH VU780 T1
20:00 / 20:00 DA NANG VJ508 T1
20:00 / 20:00 HO CHI MINH QH244 T1
20:05 / 20:05 CAM RANH VJ776 T1
20:10 / 20:10 HO CHI MINH VN218 T1
20:20 / 20:20 DA NANG VU658 T1
20:25 / 20:25 QUI NHON VJ430 T1
20:25 / 20:25 DA NANG VN182 T1
20:30 / 20:30 DA NANG VN156 T1
20:35 / 20:35 DA NANG VJ514 T1
20:35 / 20:35 PHU QUOC QH1626 T1
20:35 / 20:35 DONG HOI QH1242 T1
20:45 / 20:45 HO CHI MINH VN256 T1
20:50 / 20:50 HO CHI MINH VJ150 T1
20:50 / 20:50 DA NANG QH122 T1
20:55 / 20:55 TAIPEI VJ941 T2
21:00 / 21:00 CAM RANH BL6322 T1
21:00 / 21:00 HONG KONG RH317 T2
21:00 / 21:00 CAM RANH VN1558 T1
21:05 / 21:05 SINGAPORE 5X99 T2
21:15 / 21:15 CAN THO VN1206 T1
21:15 / 21:15 HO CHI MINH VN258 T1
21:15 / 21:15 B. MA THUOT VN1604 T1
21:20 / 21:20 CAM RANH VJ770 T1
21:20 / 21:20 PHU QUOC VJ442 T1
21:20 / 21:20 CAN THO VJ466 T1
21:20 / 21:20 SYDNEY VN786 T2
21:25 / 21:25 PHU QUOC VN1238 T1
21:30 / 21:30 PLEIKU VJ426 T1
21:30 / 21:30 HUE QH1202 T1
21:40 / 21:40 DA LAT VJ406 T1
21:40 / 21:40 HO CHI MINH VN262 T1
21:50 / 21:50 INCHEON KE679 T2
21:50 / 21:50 NARITA JL751 T2
21:50 / 21:50 HO CHI MINH QH278 T1
21:55 / 21:55 DA NANG VJ510 T1
21:55 / 21:55 PLEIKU QH1604 T1
22:00 / 22:00 INCHEON OZ733 T2
22:05 / 22:05 HO CHI MINH VJ152 T1
22:05 / 22:05 HO CHI MINH VJ156 T1
22:10 / 22:10 HO CHI MINH VN220 T1
22:15 / 22:15 B. MA THUOT VJ494 T1
22:15 / 22:15 NARITA NH897 T2
22:20 / 22:20 PHU QUOC VJ446 T1
22:30 / 22:30 DA NANG VN196 T1
22:40 / 22:40 HO CHI MINH VJ154 T1
22:40 / 22:40 HUE VJ566 T1
22:50 / 22:50 PHU QUOC QH1628 T1
22:50 / 22:50 CAN THO QH1432 T1
22:50 / 22:50 CAM RANH VN1564 T1
22:55 / 22:55 ZHENGZHOU, P. R. CHINA GI4201 T2
23:05 / 23:05 DA NANG VN192 T1
23:05 / 23:05 HO CHI MINH VN260 T1
23:10 / 23:10 DA LAT VJ408 T1
23:10 / 23:10 DA NANG QH124 T1
23:20 / 23:20 DA NANG VN188 T1
23:25 / 23:25 HO CHI MINH VJ160 T1
23:30 / 23:30 DA NANG VN184 T1
23:35 / 23:35 HO CHI MINH QH280 T1
23:50 / 23:50 HO CHI MINH VJ158 T1
23:55 / 23:55 DA NANG VJ512 T1
Lên đầu trang