Quy định về xuất nhập cảnh và hải quan
ADMIN     3697 lượt xem
   

Để tìm hiểu các quy định về xuất nhập cảnh và hải quan, hành khách vui lòng truy cập website của:

- Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an: http://vnimm.gov.vn/nimppPW/appmanager/vnimm/home

- Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính: http://www.customs.gov.vn

 

Chia sẻ bài viết này
   
Lên đầu trang