Bảng giá dịch vụ sân đỗ ô tô
ADMIN     27473 lượt xem
   

Giá dịch vụ sân đỗ ô tô đối với phương tiện ra vào sân đỗ không thường xuyên tính theo thời gian thực tế sử dụng sân đỗ và do hệ thống tính phí tự động thực hiện (giá dịch vụ đã bao gồm thuế GTGT, dịch vụ chỉ có vị trí đỗ phương tiện và đảm bảo an ninh trật tự chung của khu vực sân đỗ ô tô theo chương trình An ninh hàng không đã được phê duyệt, không bao gồm dịch vụ trông giữ, bảo vệ phương tiện), cụ thể như sau:

Stt

Nội dung

Đơn vị tính

Mức giá (VND)

10 phút đầu tiên

Mỗi block 30 phút tiếp theo

1

 Xe ôtô đến 9 chỗ, xe tải đến 1,5 tấn

VND/lượt/xe

9.000

4.000

2

 Xe ôtô từ 10 đến 16 chỗ, xe bán tải, xe tải trên 1,5 tấn đến 3,5 tấn

VND/lượt/xe

14.000

4.000

3

 Xe ôtô từ 17 đến 29 chỗ, xe tải trên 3,5 đến 7 tấn

VND/lượt/xe

14.000

9.000

4

 Xe ôtô từ 30 chỗ trở lên, xe tải trên 7 tấn, xe kéo rơmooc, xe container

VND/lượt/xe

24.000

14.000

5

 Làm lại thẻ kiểm soát (trường hợp mất thẻ)

VND/thẻ


200.000

 

Ghi chú: trường hợp hệ thống tính phí tự động bị ngừng hoạt động: áp dụng thu vé lượt theo mức giá của 10 phút đầu tiên.

Chia sẻ bài viết này
   
Copyright @ 2020 Noibai International Airport. All Rights Reserved.
Lên đầu trang