• TÌM KIẾM
Kế hoạch/Dự kiến Nơi đến Hãng Chuyến bay Nhà ga Trạng thái
00:10 / 00:10 NAGOYA VN346 T2 Departed
00:25 / 00:25 DELHI, INDIA CHSEJ7273. T2 Departed
01:35 / 01:35 HONG KONG RH5924 T2 Departed
01:55 / 01:55 DUBAI, U. A. EMIRATES EK9351 T2 Departed
03:10 / 03:10 GUANGZHOU OZ934 T2 Departed
05:05 / 05:05 DELHI, INDIA KE9575 T2
05:10 / 05:10 HO CHI MINH VJ6131 T1
05:40 / 05:40 HO CHI MINH VJ175 T1
06:05 / 06:05 HO CHI MINH VJ147 T1
06:10 / 06:10 HO CHI MINH BL6025 T1
06:15 / 06:15 CAN THO VN1203 T1
06:20 / 06:20 DA LAT VJ403 T1
06:25 / 06:25 CAM RANH VN1553 T1
06:30 / 06:30 HO CHI MINH VJ127 T1
06:35 / 06:35 DONG HOI VN1591 T1
06:40 / 06:40 CHU LAI VN1641 T1
06:45 / 06:45 CAM RANH VJ779 T1
06:45 / 06:45 CON DAO QH1031 T1
06:55 / 06:55 HO CHI MINH QH203 T1
07:00 / 07:00 HO CHI MINH VN207 T1
07:00 / 07:00 QUI NHON VJ433 T1
07:05 / 07:05 PHU QUOC VJ459 T1
07:10 / 07:10 DA NANG VJ501 T1
07:15 / 07:15 B. MA THUOT VJ491 T1
07:20 / 07:20 DA LAT QH1421 T1
07:25 / 07:25 CAN THO QH1433 T1
07:30 / 07:30 CAN THO VJ469 T1
07:35 / 07:35 QUI NHON QH1213 T1
07:40 / 07:40 CAM RANH VJ771 T1
07:45 / 07:45 PLEIKU VJ421 T1
07:45 / 07:45 HUE VN1543 T1
07:50 / 07:50 QUI NHON VN1621 T1
08:00 / 08:00 DOHA, QATAR QR8987 T2
08:00 / 08:00 DUBAI, U. A. EMIRATES EK2595 T2
08:00 / 08:00 DOHA, QATAR QR8475 T2
08:00 / 08:00 HO CHI MINH VN243 T1
08:10 / 08:10 DA NANG VJ517 T1
08:15 / 08:15 PHU QUOC QH1621 T1
08:20 / 08:20 HO CHI MINH VJ129 T1
08:35 / 08:35 CHU LAI VJ415 T1
08:35 / 08:35 LOS ANGELES QR8915 T2
08:40 / 08:40 INCHEON KE362 T2
08:40 / 08:40 BANGKOK VN611 T2
08:40 / 08:40 HO CHI MINH QH205 T1
08:50 / 08:50 HONG KONG OZ952 T2
09:00 / 09:00 HO CHI MINH VN209 T1
09:10 / 09:10 HO CHI MINH BL6009 T1
09:20 / 09:20 HO CHI MINH VJ195 T1
09:25 / 09:25 DA NANG QH101 T1
09:35 / 09:35 DA LAT VN1573 T1
09:40 / 09:40 DA NANG VN167 T1
09:45 / 09:45 HO CHI MINH VJ137 T1
09:50 / 09:50 QUI NHON VN1623 T1
10:00 / 10:00 HO CHI MINH VN251 T1
10:05 / 10:05 PHU QUOC VJ453 T1
10:15 / 10:15 B. MA THUOT VN1603 T1
10:20 / 10:20 PLEIKU VN1613 T1
10:30 / 10:30 QUI NHON VJ435 T1
10:40 / 10:40 DIEN BIEN 0V8202 T1
10:45 / 10:45 HO CHI MINH QH207 T1
10:55 / 10:55 CAN THO VN1201 T1
10:55 / 10:55 HUE VJ569 T1
11:00 / 11:00 HO CHI MINH VN211 T1
11:05 / 11:05 CAM RANH QH1417 T1
11:20 / 11:20 DA NANG VJ521 T1
11:25 / 11:25 HO CHI MINH BL6011 T1
11:40 / 11:40 CON DAO QH1035 T1
11:50 / 11:50 DA LAT VN1577 T1
11:55 / 11:55 PHU QUOC VN1237 T1
12:00 / 12:00 HO CHI MINH VN257 T1
12:10 / 12:10 TUY HOA VN1651 T1
12:15 / 12:15 PHU QUOC VJ451 T1
12:15 / 12:15 INCHEON KE480 T2
12:30 / 12:30 DA LAT VJ401 T1
12:35 / 12:35 TAIPEI BR398 T2
12:35 / 12:35 TAIPEI CI792 T2
12:40 / 12:40 QUI NHON VN1625 T1
12:45 / 12:45 CON DAO QH1033 T1
12:45 / 12:45 QUI NHON QH1215 T1
12:50 / 12:50 CAN THO VN1207 T1
12:50 / 12:50 DA LAT VN1579 T1
12:55 / 12:55 CAM RANH VN1557 T1
13:00 / 13:00 HONG KONG RH318 T2
13:00 / 13:00 HO CHI MINH VN213 T1
13:05 / 13:05 CAM RANH VJ775 T1
13:10 / 13:10 HO CHI MINH VJ141 T1
13:30 / 13:30 DA NANG VN171 T1
13:35 / 13:35 DA NANG VJ525 T1
13:35 / 13:35 YANTAI, P. R. CHINA GI4019 T2
13:40 / 13:40 PLEIKU QH1601 T1
13:45 / 13:45 PHU QUOC VN7239 T1
13:55 / 13:55 PHU QUOC QH1623 T1
13:55 / 13:55 BANGKOK CV4625 T2
14:00 / 14:00 HO CHI MINH VN263 T1
14:05 / 14:05 HO CHI MINH QH241 T1
14:15 / 14:15 B. MA THUOT QH1401 T1
14:25 / 14:25 HO CHI MINH VJ139 T1
14:25 / 14:25 DA NANG VJ503 T1
14:30 / 14:30 DIEN BIEN 0V8204 T1
14:30 / 14:30 INCHEON OZ730 T2
14:35 / 14:35 PHU QUOC VJ457 T1
14:40 / 14:40 NARITA NH898 T2
14:45 / 14:45 CAM RANH QH1415 T1
14:50 / 14:50 HO CHI MINH VN7285 T1
14:55 / 14:55 CAN THO VJ467 T1
15:00 / 15:00 HO CHI MINH VN215 T1
15:10 / 15:10 HO CHI MINH VJ189 T1
15:15 / 15:15 CAM RANH VN1559 T1
15:20 / 15:20 DA NANG VN175 T1
15:20 / 15:20 INCHEON OZ388 T2
15:25 / 15:25 PHU QUOC VJ461 T1
15:30 / 15:30 HO CHI MINH BL6015 T1
15:35 / 15:35 DA LAT VJ407 T1
15:45 / 15:45 B. MA THUOT VN7603 T1
15:45 / 15:45 INCHEON KE484 T2
16:00 / 16:00 HO CHI MINH VN269 T1
16:05 / 16:05 PHU QUOC VN1233 T1
16:25 / 16:25 DELHI, INDIA CHSEJ7273 T2
16:30 / 16:30 HO CHI MINH VJ135 T1
16:35 / 16:35 PHU QUOC QH1627 T1
16:40 / 16:40 HO CHI MINH QH243 T1
16:45 / 16:45 OSAKA JL6724 T2
16:50 / 16:50 KUALA LUMPUR MH753 T2
16:55 / 16:55 SHANGHAI CA620 T2
17:00 / 17:00 HO CHI MINH VN217 T1
17:10 / 17:10 HO CHI MINH VJ197 T1
17:30 / 17:30 DONG HOI QH1241 T1
17:40 / 17:40 HO CHI MINH VJ183 T1
17:55 / 17:55 PHU QUOC VN1231 T1
18:00 / 18:00 HO CHI MINH VN275 T1
18:00 / 18:00 GUANGZHOU CZ490 T2
18:00 / 18:00 DA NANG VN185 T1
18:00 / 18:00 CAM RANH VJ773 T1
18:10 / 18:10 VINH VN1715 T1
18:15 / 18:15 CAM RANH VN1551 T1
18:15 / 18:15 COLOMBO, SRI LANKA CHUL1423 T2
18:20 / 18:20 TAIPEI BR386 T2
18:25 / 18:25 XUZHOU, P. R. CHINA GJ8708 T2
18:25 / 18:25 DOHA, QATAR QR8095 T2
18:40 / 18:40 TAIPEI CI794 T2
18:45 / 18:45 HO CHI MINH VJ145 T1
18:45 / 18:45 HO CHI MINH VJ177 T1
19:00 / 19:00 HO CHI MINH VN219 T1
19:20 / 19:20 CAN THO VJ463 T1
19:25 / 19:25 MANILA PR8596 T2
19:35 / 19:35 HO CHI MINH BL6019 T1
19:50 / 19:50 HO CHI MINH QH247 T1
19:55 / 19:55 DA NANG QH123 T1
19:55 / 19:55 DOHA, QATAR QR977 T2
20:00 / 20:00 HO CHI MINH VN283 T1
20:10 / 20:10 HO CHI MINH VJ155 T1
20:35 / 20:35 ABU DHABI, U. A. EMIRATES EY980 T2
20:45 / 20:45 HO CHI MINH VN7281 T1
21:00 / 21:00 HO CHI MINH VN221 T1
21:00 / 21:00 TAIPEI CI6888 T2
21:05 / 21:05 HO CHI MINH VJ173 T1
21:05 / 21:05 HO CHI MINH VJ169 T1
21:20 / 21:20 HO CHI MINH VJ125 T1
21:40 / 21:40 ADDIS ABABA , ETHIOPIA ET3729 T2
21:40 / 21:40 HO CHI MINH VN7213 T1
21:50 / 21:50 HO CHI MINH VJ151 T1
22:00 / 22:00 HO CHI MINH VN253 T1
22:30 / 22:30 HONG KONG 8K525 T2
22:30 / 22:30 INCHEON QH458 T2
22:45 / 22:45 INCHEON 5X99 T2
22:50 / 22:50 DUBAI, U. A. EMIRATES EK9853 T2
22:55 / 22:55 HO CHI MINH VJ181 T1
23:00 / 23:00 INCHEON KE680 T2
23:30 / 23:30 HONG KONG HX529 T2
23:30 / 23:30 SYDNEY VN787 T2
23:35 / 23:35 HO CHI MINH VJ133 T1
23:40 / 23:40 NARITA JL752 T2
23:55 / 23:55 DUBAI, U. A. EMIRATES EK395 T2
Lên đầu trang