THƯ MỜI BÁO GIÁ hạng mục "Mua sắm vật tự dự phòng đường truyền hệ thống giám sát ILS/DME- Cảng hàng không quốc tế Nội Bài".
ADMIN  
10 lượt xem

THƯ MỜI BÁO GIÁ hạng mục "Mua sắm vật tự dự phòng đường truyền hệ thống giám sát ILS/DME- Cảng hàng không quốc tế Nội Bài".

Cảng hàng không quốc tế Nội Bải đang có nhu cầu triển khai hạng mục "Mua sắm vật tự dự phòng đường truyền hệ thống giám sát ILS/DME- Cảng hàng không quốc tế Nội Bài". Chúng tôi trận trọng kinh mời Quý đơn vị có đủ năng lực, kinh nghiệm cung cấp báo giá cụ thể như sau:
   
THƯ MỜI BÁO GIÁ hạng mục “Đầu tư thảm quét đường băng cho Cảng hàng không quốc tế Nội Bài”.
ADMIN  
9 lượt xem

THƯ MỜI BÁO GIÁ hạng mục “Đầu tư thảm quét đường băng cho Cảng hàng không quốc tế Nội Bài”.

Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đang có nhu cầu triển khai hạng mục “Đầu tư thảm quét đường băng cho Cảng hàng không quốc tế Nội Bài”. Chúng tôi trận trọng kính mời Quý đơn vị có đủ năng lực, kinh nghiệm cung cấp báo giá cụ thể như sau:
   
THƯ MỜI BÁO GIÁ hạng mục “Đầu tư 02 xe bán tải cho Trung tâm Khai thác Khu bay Nội Bài”.
ADMIN  
10 lượt xem

THƯ MỜI BÁO GIÁ hạng mục “Đầu tư 02 xe bán tải cho Trung tâm Khai thác Khu bay Nội Bài”.

Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đang có nhu cầu triển khai hạng mục “Đầu tư 02 xe bán tải cho Trung tâm Khai thác Khu bay Nội Bài”. Chúng tôi trận trọng kính mời Quý đơn vị có đủ năng lực, kinh nghiệm cung cấp báo giá cụ thể như sau:
   
THƯ MỜI BÁO GIÁ hạng mục: “Sửa chữa tuyến cáp kết nối Nhà điều hành - Nhà ga hành khách T1 - Cảng hàng không quốc tế Nội Bài”
ADMIN  
13 lượt xem

THƯ MỜI BÁO GIÁ hạng mục: “Sửa chữa tuyến cáp kết nối Nhà điều hành - Nhà ga hành khách T1 - Cảng hàng không quốc tế Nội Bài”

Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đang có nhu cầu triển khai thực hiện hạng mục: “Sửa chữa tuyến cáp kết nối Nhà điều hành - Nhà ga hành khách T1 - Cảng hàng không quốc tế Nội Bài”. Chúng tôi trân trọng kính mời Quý đơn vị/doanh nghiệp có đủ năng lực, kinh nghiệm cung cấp báo giá
   
THƯ MỜI BÁO GIÁ hạng mục: “Sửa chữa hệ thống thu phí tự động nhà ga T1, nhà ga T2 (thay thế 03 động cơ bước, 03 bo mạch điều khiển cổng, 03 nguồn nuôi của trụ barie tại làn thu phí 09, 14, 104) – Cảng HKQT Nội Bài”
ADMIN  
37 lượt xem

THƯ MỜI BÁO GIÁ hạng mục: “Sửa chữa hệ thống thu phí tự động nhà ga T1, nhà ga T2 (thay thế 03 động cơ bước, 03 bo mạch điều khiển cổng, 03 nguồn nuôi của trụ barie tại làn thu phí 09, 14, 104) – Cảng HKQT Nội Bài”

Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đang có nhu cầu triển khai thực hiện hạng mục: “Sửa chữa hệ thống thu phí tự động nhà ga T1, nhà ga T2 (thay thế 03 động cơ bước, 03 bo mạch điều khiển cổng, 03 nguồn nuôi của trụ barie tại làn thu phí 09, 14, 104) – Cảng HKQT Nội Bài”. Chúng tôi trân trọng kính mời Quý đơn vị/doanh nghiệp có đủ năng lực, kinh nghiệm cung cấp báo giá cụ thể như sau
   
Copyright @ 2020 Noibai International Airport. All Rights Reserved.
Lên đầu trang