QUY ĐỊNH VỀ XUẤT NHẬP CẢNH VÀ HẢI QUAN
ADMIN     9865 lượt xem
   

Để tìm hiểu các quy định về xuất nhập cảnh và hải quan, hành khách vui lòng truy cập website của:

- Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an: http://www.xuatnhapcanh.gov.vn

- Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính: http://www.customs.gov.vn

 

Chia sẻ bài viết này
   
Copyright @ 2020 Noibai International Airport. All Rights Reserved.
Lên đầu trang