Năng lực đảm bảo an toàn hàng không của Việt Nam được nâng cao qua đánh giá của Tổ chức Hàng không dân dụng thế giới (ICAO)
ADMIN     372 lượt xem
   

Vừa qua, từ ngày 15/05 – 27/05/2024 Đoàn Thanh sát an toàn hàng không toàn cầu USOAP (Universal Safety Oversight Audit Programme) của Tổ chức hàng không dân dụng thế giới (International Civil Aviation Organisation - ICAO) đã thực hiện đánh giá tổng thể năng lực đảm bản an toàn của toàn ngành hàng không Việt Nam. Chương trình Thanh sát an toàn hàng không toàn cầu USOAP tập trung đánh giá năng lực của mỗi quốc gia trong công tác đảm bảo an toàn hàng không thông qua Chỉ số thực hiện hiệu quả (EI – Effective Implementation) bằng cách đánh giá xem quốc gia đó có triển khai đầy đủ các yếu tố trọng yếu (CE – Critical Element) của Hệ thống giám sát an toàn một cách hiệu quả thông qua việc thiết lập Hệ thống quy định pháp luật từ tiêu chuẩn và khuyến cáo thực hành (SARP) của ICAO đến việc triển khai áp dụng, thực hiện hiệu quả trong quá trình cung cấp dịch vụ hàng không.

(Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng chụp ảnh lưu niệm cùng Đoàn công tác. Ảnh: baogiaothong.vn).

Chương trình USOAP tập trung đánh giá vào các lĩnh vực: Hệ thống pháp luật (LEG); Cơ cấu tổ chức (ORG); Cấp phép nhân sự (PEL); Khai thác tàu bay (OPS); Sự khả phi của tàu bay (AIR); Điều tra tai nạn và sự cố (AIG); Dịch vụ dẫn đường hàng không (ANS);  Sân bay và thiết bị hỗ trợ mặt đất (AGA). Trong đó, lĩnh vực quản lý, khai thác cảng hàng không sân bay (AGA) được các Thanh sát viên ICAO đánh giá kết quả thực hiện dựa trên 143 câu hỏi theo bộ PQs USOAP - CMA năm 2020 của ICAO. Theo kết quả đánh giá công bố năm 2016, điểm trung bình chỉ số thực hiện hiệu quả (EI) trong công tác đảm bảo an toàn của ngành hàng không Việt Nam là 65.56%, trong đó lĩnh vực AGA của Việt Nam chỉ đạt 54.95%, nằm trong nhóm quốc gia có số điểm lĩnh vực AGA thấp hơn 60% của khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Trước tính chất quan trọng của cuộc Chương trình Thanh sát an toàn hàng không toàn cầu của ICAO , Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam xác định đây là một nhiệm vụ chính trị quan trọng trong năm 2024 góp phần nâng cao uy tín an toàn của ngành hàng không Việt Nam. Ngay khi nhận được sự chỉ đạo từ Cục Hàng không Việt Nam, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam đã thành lập ngay một Tổ công tác để phối hợp chặt chẽ với Cục Hàng không Việt Nam nhằm thực hiện rà soát và khắc phục triệt để các tồn tại đã được chỉ ra trong năm 2016 và triển khai các yêu cầu tiêu chuẩn mới của ICAO trong công tác đảm bảo an toàn trong lĩnh vực quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay; cụ thể như: xây dựng mô hình tàu bay phục vụ cho công tác huấn luyện thực hành cứu nạn chữa cháy theo tiêu chuẩn của ICAO và mời tổ chức nước ngoài huấn luyện thực hành công tác cứu nạn chữa cháy tàu bay; xây dựng các phương án cứu nạn chữa cháy tàu bay tại khu vực có địa hình phức tạp; đầu tư bộ thiết bị cứu hộ tàu bay để di dời tàu bay mất khả năng di chuyển; nâng cao hiệu quả công tác bảo trì bảo dưỡng kết cấu hạ tầng hàng không, đầu tư, nâng cấp trang thiết bị đảm bảo an toàn hàng không…

(Chuyên gia nước ngoài thực hiện Huấn luyện thực hành cứu nạn chữa cháy tàu bay cho nhân viên cứu nạn chữa cháy tại các cảng hàng không)

Trong quá trình đánh giá của Đoàn Thanh sát an toàn hàng không ICAO, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với Cục Hàng không Việt Nam thực hiện công tác chuẩn bị, cung cấp đầy đủ các hồ sơ, tài liệu có liên quan đến công tác đảm bảo an toàn, khai thác tại các cảng hàng không để cung cấp cho Đoàn Thanh sát ICAO. Trong thời gian đánh giá thực tế tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Đoàn Thanh sát ICAO đã đánh giá rất cao công tác triển khai áp dụng thực hiện các tiêu chuẩn, khuyến cáo thực hành của ICAO (Annex 14) trong lĩnh vực đảm bảo an toàn hàng không và khai thác cảng hàng không, sân bay.

(Cảng hàng không quốc tế Nội Bài thực hành diễn tập Phương án cứu hộ tại địa hình ao hồ xung quanh cảng hàng không)

(Thanh tra ICAO thực hiện đánh giá trực tiếp tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài).

Theo kết quả đánh giá sơ bộ được công bố bởi Đoàn Thanh sát an toàn hàng không của ICAO, chỉ số thực hiện hiệu quả (EI) trong công tác đảm bảo an toàn của toàn ngành hàng không Việt Nam đạt được 77.1% tăng 11.54% so với  kết quả đánh giá năm 2016, trong đó lĩnh vực khai thác cảng hàng không, sân bay (AGA) đạt 83,85% tăng 28.9% so với kết quả đánh giá năm 2016.  

Với kết quả đánh giá sơ bộ của Đoàn Thanh sát an toàn hàng không ICAO, Việt Nam đã nằm trong nhóm các quốc gia có chỉ số thực hiện hiệu quả (EI) công tác đảm bảo an toàn cao hơn mức trung bình của khu vực Châu Á – Thái Bình Dương (65.31%) và mức trung bình của thế giới (68.81%). Trong đó, chỉ số thực hiện hiệu quả (EI) của  lĩnh vực AGA của Việt Nam cao hơn  23.12% so với mức trung bình của các quốc gia khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và cao hơn 23.85% so với mức trung bình của các quốc gia trên thế giới. Kết quả đạt được nêu trên đã ghi nhận những nỗ lực không mệt mỏi của Cục Hàng không Việt Nam, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam và các đơn vị trong ngành hàng không Việt Nam.

Trong thời gian tới, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Cục Hàng không Việt Nam và các đơn vị trong ngành hàng không thực hiện kế hoạch khắc phục các nội dung chưa hoàn thiện được chỉ ra trong đợt đánh giá vừa qua để đáp ứng hoàn toàn, đầy đủ các tiêu chuẩn, khuyến cáo thực hành của ICAO và tiếp tục nâng cao hơn nữa công tác đảm bảo an toàn của ngành hàng không Việt Nam./.

 

Chia sẻ bài viết này
   
Lên đầu trang