Thông báo thay đổi phương án vận chuyển hành khách nối chuyến giữa Nhà ga hành khách T1 – T2 tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài
ADMIN     240 lượt xem
   

Thông báo thay đổi phương án vận chuyển hành khách nối chuyến giữa Nhà ga hành khách T1 – T2 tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài

Căn cứ Quyết định số 3753/QĐ-CHKNB của Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Nội Bài ngày 09/07/2019 về việc Ban hành Phương án vận chuyển hành khách giữa nhà ga T1 và Nhà ga T2 – Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

Căn cứ Hợp đồng số theo Hợp đồng số 471/2020/CHKNB-HĐDV ngày 31/12/2020 của Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Nội Bài về việc ký hợp đồng hạng mục: “Thuê dịch vụ vận chuyển hành khách nối chuyến tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài năm 2021”;

Căn cứ công văn 2825/CHKNB-KTG ngày 10/06/2020 về việc tuân thủ các quy định khi sử dụng dịch vụ sân đỗ ô tô tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài;

Căn cứ kế hoạch bay tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài

Căn cư diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19;

Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đề nghị Công ty cổ phần đầu tư Satsco miền Bắc điều chỉnh số lượng và thời gian cung cấp dịch vụ xe nối chuyến. Cụ thể như sau:

  • Xe số 1: Thời gian từ 6h30 – 22h00. Tần suất xe chạy trong khung giờ từ 6h30 đến 08h30 và 15h00 đến 16h30 hàng ngày là 20 phút/1 lượt chuyến, các khung giờ khác tần suất xe chạy 30 phút lượt, chuyến.
  • Xe số 2: Ngừng hoạt động.

Thời gian điều chỉnh: Từ ngày 26/04/2021 đến khi có thông báo tiếp theo. Cảng hàng không quốc tế Nội Bài rất mong nhận được sự hợp tác của Quý đơn vị.

     Xin chân trọng thông báo./.

Chia sẻ bài viết này
   
Lên đầu trang