Nghị định mới của Chính phủ về An ninh hàng không
ADMIN     1906 lượt xem
   

Ngày 13/10/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 92/2015/NĐ-CP về An ninh hàng không.

 Phạm vi điều chỉnh: Nghị định này quy định về các biện pháp kiểm soát an ninh hàng không; đối phó với hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng; lực lượng kiểm soát an ninh hàng không; kết cấu hạ tầng, trang bị, thiết bị và phương tiện đảm bảo an ninh hàng không; kinh phí bảo đảm an ninh hàng không; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan trong công tác bảo đảm an ninh hàng không.

 Đối tượng áp dụng: Nghị định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân hoạt động hàng không dân dụng tại Việt Nam; tổ chức, cá nhân Việt Nam hoạt động hàng không dân dụng ngoài lãnh thổ Việt Nam nếu luật pháp của nước sở tại không có quy định khác; tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động hàng không dân dụng ở vùng thông báo bay do Việt Nam quản lý. Chuyến bay chuyên cơ thực hiện theo Nghị định của Chính phủ về công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ.

Nghị định có các Chương quy định chi tiết về: Kiểm soát an ninh hàng không; Đối phó với hành vi can thiệp bất hợp pháp; Lực lượng kiểm soát an ninh hàng không; Kết cấu hạ tầng và trang bị, thiết bị, phương tiện bảo đảm an ninh hàng không; Kinh phí bảo đảm an ninh hàng không; Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan trong công tác bảo đảm an ninh hàng không.

 Đáng chú ý, tại Điều 18 của Nghị định quy định những trường hợp cấm vận chuyển bằng đường hàng không.

 1.Cấm vận chuyển bằng đường hàng không có thời hạn từ 03 tháng đến 12 tháng đối với các đối tượng sau đây:

a/ Hành khách gây rối;

b/ Không thực hiện các quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng;

c/ Phát ngôn mang tính đe dọa sử dụng bom, mìn, chất nổ, vật liệu nổ, chất phóng xạ, vũ khí sinh học trong khu vực làm thủ tục vận chuyển, khu vực cách ly, sân bay, trên tàu bay;

d/ Cố ý tung tin, cung cấp thông tin sai về việc có bom, mìn, vật liệu nổ, chất nổ, chất phóng xạ, vũ khí sinh hóa học gây ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của hoạt động hàng không dân dụng;

đ/ Sử dụng giấy tờ giả để đi tàu bay;

e/ Có hành vi vi phạm trật tự công cộng, kỷ luật tại cảng hàng không, sân bay.

2.Cấm vận chuyển có thời hạn trên 12 tháng đến 24 tháng đối với các trường hợp sau đây:

a/ Đối tượng đã bị xử lý nhưng vẫn vi phạm một trong những hành vi quy định tại Khoản 1 Điều này;

b/ Người có hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng quy định tại các Điểm đ, e, g và h Khoản 2 Điều 190 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam.

3.Cấm vận chuyển vĩnh viễn đối với các trường hợp sau đây:

a/ Đối tượng đã bị xử lý nhưng vẫn vi phạm một trong những trường hợp nêu tại Khoản 2 Điều này;

b/ Người có hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng quy định tại các điểm a, b, c và d Khoản 2 Điều 190 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam;

c/ Chiếm đoạt, gây bạo loạn tại cảng hàng không, sân bay và cơ sở cung cấp dịch vụ điều hành bay.

4.Căn cứ tính chất mức độ vi phạm, Cục hàng không Việt Nam quyết định cấm vận chuyển có thời hạn hoặc vĩnh viễn đối với các đối tượng quy định tại các Khoản 1, 2 và 3 của Điều này. Quyết định cấm vận chuyển được áp dụng đối với các chuyến bay nội địa, chuyến bay quốc tế xuất phát từ Việt Nam của tất cả các hãng hàng không Việt Nam và nước ngoài.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 27/11/2015; thay thế Nghị định số 81/2010/NĐ-CP ngày 14/7/2010 và Nghị định số 51/2012/NĐ-CP ngày 11/6/2012.

Toàn văn Nghị định 92 về An ninh hàng không.

Chia sẻ bài viết này
   
Lên đầu trang