Hành lý ký gửi
ADMIN     4779 lượt xem
   

DANH MỤC VẬT PHẨM NGUY HIỂM CẤM MANG TRONG HÀNH LÝ KÝ GỬI LÊN TÀU BAY
(Ban hành theo Quyết định số 633/2016/QĐ-CHK ngày 27/04/2016 của Cục Hàng không Việt Nam)


1. Đn, trừ trưng hp được người khai thác tàu bay chp nhận vn chuyển như hành lý gi theo các điu kin c th quy định ti Phần 8, Cơng 1, Mc 1.1.2 Hướng dn k thuật ca Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) v vn chuyển hàng nguy hiểm (Doc 9284).

2. Các loi kíp n, dây cháy chm.

3. n, lu đn, thiết b n quân dng khác.

4. Các loi pháo như pháo n, pháo hoa, pháo ng, pháo sáng, pháo hiu… thuc pháo.

5. Đạn khói, quả to khói.

6. Các loi thuốc n, thuc súng.

7. ng, du, nh cha nhiên liu np cho bt la, diêm qut đâu cũng cháy, thiết b có cha ôxy lng.

8. Đ uống có nng đ cn trên 70%.


 

Chia sẻ bài viết này
   
Copyright @ 2020 Noibai International Airport. All Rights Reserved.
Lên đầu trang